Επιστολόχαρτα

Εκτύπωση επιστολόχαρτων

Χαρακτηριστικά εκτύπωσης: 1 όψη 100 γρ. γραφής

Διάσταση Α4 21Χ29,7 εκ.

Για ειδικό χαρτί επικοινωνήστε μαζί μας.

 

τεμάχια

2χρώματα

4χρωμία

1000

70€

80€

2000

100€

130€

5000

140€

180€