Χρόνος παράδοσης

Στην Χρωμοσύν έχουμε τη δυνατότητα να υλοποιούμε τις παραγγελίες σε ιδιαίτερα σύντομο χρόνο, καθώς αναλαμβάνουμε εμείς κάθετα κάθε στάδιο της παραγωγής που αφορά στον χώρο των Γραφικών Τεχνών, από τον σχεδιασμό, την προεκτύπωση (ατελιέ) έως την Ψηφιακή και Offset Εκτύπωση και την τοποθέτηση -όταν αυτή χρειάζεται.